Referenssejämme

Autamme asiakkaitamme asiakaslähtöisessä liiketoiminnan kehittämisessä hyödyntämällä tarpeeseen parhaiten sopivia menetelmiä. Palvelumme ovat räätälöitävissä liiketoiminnan tarpeisiin toimialasta riippumatta.

Case: Fennia – asiakkaiden kokema arvo ja asiakaspito

Vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Fennia haluaa tuottaa asiakkailleen mahdollisimman paljon arvoa. Arvon luomisen tueksi Fenniassa tehdään paljon asiakasymmärrykseen liittyvää työtä, niin palveluiden kuin koko asiakaskokemuksen kehittämiseksi. Yhteistyömme tavoitteena oli syventää ymmärrystä asiakasarvon muodostumisesta, asiakaskokemuksen rinnalla erityisesti asiakkuuksien pysyvyyteen vaikuttavien tekijöiden kautta. Työ kytkeytyi hankkeeseen, jossa uudistettiin asiakkuudesta palkitsemista kokonaisuudessaan.

Lue lisää

Case: Novita – hinnoittelututkimus

Pohjoismaiden suurin käsityölankojen valmistaja Novita halusi uudistaa hinnoittelustrategiaansa. Conjoint-analyysiin perustuva lähestymistapamme tuotti syvällistä ymmärrystä kuluttajakysynnän dynamiikasta omien ja kilpailevien tuotteiden hinnoittelu ja erilaiset tuoteominaisuudet huomioiden. Yhteistyö tuotti tiedon ohella myös konkreettisia työkaluja hinnoittelun optimointiin.

Lue lisää

Case: Cutrin – B2B myynnin kehittäminen

Kampaamoalan ammattilaiset ovat Cutrinille erittäin tärkeä kohderyhmä ja olemme yhdessä Cutrin -tiimin kanssa luoneet ymmärrystä ammattilaisten tarpeista ja odotuksista jo pidempään Cutrin Idealabra –nimisen vuorovaikutus- ja yhteiskehittämisalustan puitteissa. Tässä hankkeessa keskityttiin nimenomaan hiusväreihin ja tunnistettiin kehitysmahdollisuuksia erinomaisin tuloksin!

Lue lisää

Case: Nelonen Media – Suuri viihdetutkimus

Nelonen Medialla haluttiin selvittää tv-viihteen positiivisia vaikutuksia suomalaisten elämään – minkälaisia tunteita ja hyötyjä sen koetaan tuottavan, kenelle ja missä määrin? Suuren Viihdetutkimuksen tulokset piirtävät tunteita herättävää kuvaa viihteen merkityksestä suomalaisten arjessa.

Lue lisää

Case: Kiilto – B2B digipalveluiden asiakastarpeet

Kiilto halusi uudistaa B2B digipalvelunsa asiakaslähtöisiksi käyttötilanteisiin ja tarpeisiin pohjautuen. nSight toteutti yhdessä Kiillon rakentamisen, teollisuuden ja ammattihygienian liiketoimintojen kanssa hankkeen, jossa: 1) luotiin monipuolinen tilannekuva (as-is) kaikista saatavilla olevista lähteistä, ml verkkometriikka, hakukonemarkkinointi, kilpailutilanne ja tehdyt b2b-asiakastutkimukset, 2) haastateltiin valikoimaa Kiillon kotimaisia ja ulkomaisia asiakkaita, 3) kiteytettiin tämä yhteneväiseksi kehityskartaksi (to-be).

Lue lisää

Case: Hyvä Apaja – Kuluttajakäyttäytyminen päätöksenteon taustalla

Hyvä Apaja brändillä kalatuotteita markkinoiva PNM-Chipsters Oy oli tunnistanut tarpeen paremmalle kuluttajaymmärrykselle hyviä kasvumahdollisuuksia tarjoavassa kategoriassa. Yhteistyömme tavoitteena oli luoda lisää ymmärrystä markkinasta, kuluttajakäyttäytymisestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä Hyvä Apaja-tuotemerkin ja kilpailijoiden asemasta kuluttajien mielissä ja ostokoreissa.

Lue lisää

Case: Niemi – työntekijäkokemuksen ja työnantajamielikuvan kehittäminen

Muutto- ja logistiikka-alan palveluyritys Niemi halusi kehittää toimintaansa ja kaipasi lisää ymmärrystä työnantajabrändistään – sekä talon sisällä työntekijäkokemuksen muodossa että ulkopuolella työnantajamielikuvana potentiaalisten tulevien työntekijöiden keskuudessa.

Lue lisää

Case: Futurice Family – Kasvuhypoteesien validointi

Futurice Family on ryhmä itsenäisiä yrityksiä, joilla on vahva yhteinen arvopohja ja yhteinen tavoite auttaa asiakkaitaan onnistumaan digitalisoituvassa maailmassa. Futurice Familyssa oli strategiatyön yhteydessä tunnistettu tiettyjä yritysten väliseen, aiempaa tiiviimpään yhteistyöhön liittyviä kasvumahdollisuuksia, erityisesti palveluiden kaupallistamisen saralla. Asiakaslähtöisyyden ja yhdessä tekemisen ollessa yksi yritysten keskeisistä yhteisistä arvoista, oli luontevaa osallistaa asiakkaat myös tähän keskusteluun.

Lue lisää

Case: Keskisen kello – Kuluttajaymmärrystä kasvun tueksi

Keskisen Kello on kivijalkakaupasta Suomen suurimmaksi kellojen ja korujen verkkokaupaksi ponnistanut yritys, joka on tullut tunnetuksi erityisesti laajasta urheilu- ja älykellojen valikoimastaan. Olemme tehneet yhteistyötä Keskisen Kellon tiimin kanssa kuluttajaymmärryksen saralla sekä kellojen että korujen verkko-ostamiseen liittyen.

Lue lisää

Case: Storytel – Tutkittua tietoa viestinnän tueksi

Aänikirjojen kuuntelu on lisääntynyt valtavasti viime vuosina ja Storytel halusi selvittää tarkemmin suomalaisten äänikirjakuuntelijoiden kuuntelutottumuksia ja –mieltymyksiä. Tekemässämme tutkimuksessa perehdyttiin äänikirjoja säännöllisesti kuuntelevien suomalaisten kuuntelemista koskeviin kokemuksiin ja siihen mikä heille on hyvän kuuntelukokemuksen kannalta tärkeää.

Lue lisää

Case: Orkla Care Finland – Kategorian kehittäminen tutkimuksen tuella

Orkla Care organisaation kuuluva, Black Horse, Norlyn, Pierre Robert ja Finnwear -brändejä markkinoiva Pierre Robert Oy on luonut systemaattisesti lisää ymmärrystä kuluttajista rakentaakseen entistä vahvempaa asemaa vähittäiskaupan kumppanina ja kategorian kehittäjänä. Olemmekin päässeet yhdessä Pierre Robertin tiimin kanssa syventymään suomalaisten pukeutumiseen ja siihen liittyvään ostokäyttäytymiseen useiden kategorioiden näkökulmasta.

Lue lisää

Case: Seure – Kuinka saada enemmän irti tiedosta

Kaupunkien ja hyvinvointialueiden omistama ja omistajilleen henkilöstöpalveluita tarjoava Seure on pitkään nojannut toiminnassaan tiedolla johtamiseen sekä liiketoimintadatan että erilaisten tutkimuksen kautta. Samaan aikaan oli kuitenkin tunnistettu selkeä mahdollisuus tiedon entistä tehokkaampaan hyötykäyttöön. Tunnistetut kehityskohdat ovat useimmille organisaatioille tuttuja, esimerkiksi tiedon löydettävyys, sisäinen tiedonjako, kerätyn tiedon hyödynnettävyys ja hyödyntämisen tavat. Näistä lähtökohdista käynnistimme yhdessä tutkimustoiminnan kehitysprojektin.

Lue lisää

Case: Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry – Messuasioinnin ytimessä

Koronapandemia oli messualalle valtava haaste. Tapahtumia ei pandemian pahimmassa vaiheessa voitu järjestää lainkaan, eivätkä ihmiset olleet syksyllä 2022 vieläkään täysimääräisesti palanneet messuille. Voidakseen tukea jäseniään omassa liiketoiminnassaan, Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry kaipasi syvällistä ja validoitua ymmärrystä tästä sinällään kansainvälisestä ilmiöstä. Tavoitteena oli sekä ymmärtää ilmiön syitä että tunnistaa keinoja tilanteen kohentamiseksi niin kuluttaja- kuin ammattilaismessujen näkökulmasta.

Lue lisää

Case: Kiilto – Hintajousto kodinpuhdistuskategoriassa

Kiilto on suomalainen perheyritys, joka tuottaa kemianteollisuuden ratkaisuja neljällä eri liiketoiminta-alueella. Kiilto on markkinajohtaja etenkin kuluttajille suunnatuissa kodin puhdistustuotteissa. Vastatakseen tuotevalikoimallaan entistäkin paremmin kuluttajien muuttuviin tarpeisiin, Kiilto halusi syventää ymmärrystään kuluttajien käyttäytymisestä puhdistuskategoriassa. Tavoitteena oli ymmärtää etenkin kuluttajien ostopäätöksiä ohjaavia tekijöitä, asiointikokemusta ja navigointia myymälähyllyllä sekä kuluttajien hintaherkkyyttä kategoriassa.

Lue lisää

Case: Mondelez – Tutkimusta kasvustrategian tueksi

Maailman suurin suklaavalmistaja Mondelez oli tehnyt kansainvälisesti uuden strategisen linjauksen nostaen maaorganisaatiot aiempaa keskeisempään rooliin. Tavoitteena oli vahvistaa paikallisen markkina- ja kuluttajaymmärryksen merkitystä ja tunnistaa kuluttajalähtöiset prioriteetit portfolion kehittämiselle, myynnille sekä markkinoinnille. Suomen organisaation ryhtyessä rakentamaan uutta kasvustrategiaa, tunnistettiin tarve vahvistaa ymmärrystä suomalaisista suklaan kuluttajista ja heidän tarpeistaan.

Lue lisää

Case: Metsä Tissue – Serlan portfoliokehitys

Serla on yksi Pohjoismaiden tärkeimmistä pehmopaperibrändeistä. Tehdäkseen sen portfolioon ja kehittämiseen liittyviä päätöksiä, Metsä Tissue halusi kuulla käyttäjien kokemuksia ja toiveita kategoriaan ja tuotteisiin liittyen sekä Suomessa että Ruotsissa. Ymmärrystä luotiin tuotteiden konkreettisen vertailun mahdollistavan kotikäyttötestin muodossa.

Lue lisää

Case: Valio – Kasvipohjaisten lihankorvikkeiden kategoriakäyttö

Kasvipohjaisten lihankorviketuotteiden kysyntä on kasvanut hurjaa vauhtia viime vuosina. Tarjotakseen yhä parempia ratkaisuja kuluttajien muuttuviin ruokailutottumuksiin, Valio halusi syventää ymmärrystään kasvipohjaisten lihankorvikkeiden kategoriakäytöstä sekä niihin liittyvistä tarpeista ja toiveista sekä kuluttajien että ammattikeittiöiden näkökulmat.

Lue lisää