Metsä Tissue – Serlan portfoliokehitys

Olen tyytyväinen, että valitsimme kumppaniksi nSightin. Heidän asiantuntemuksensa näkyi sekä projektin suunnittelussa että toteutuksessa. Selkeä ja helposti hyödynnettävä raportti ja ennen kaikkea syvälliset johtopäätökset ja suositukset olivat meille todella arvokkaita ja auttoivat päätöksenteossa. Yhteistyö oli myös muuten mukavaa ja mutkatonta!

Marja Inkala, Market Insight Manager

Serla on yksi Pohjoismaiden tärkeimmistä pehmopaperibrändeistä. Tehdäkseen sen portfolioon ja kehittämiseen liittyviä päätöksiä, Metsä Tissue halusi kuulla käyttäjien kokemuksia ja toiveita kategoriaan ja tuotteisiin liittyen.

Saadaksemme tarvittavaa ymmärrystä ja keskustelua käyttäjien kanssa, toteutimme kotikäyttötestin Serla tuotteilla sekä Suomessa että Ruotsissa. Sen lisäksi, että osallistujat kertoivat kokemuksistaan kotiin lähetetyistä tuotteista online-keskustelualustalla, he jakoivat ajatuksiaan kategoriasta myös laajemmin.

Kotikäyttötestin havaintojen ja tulosten perusteella Metsä Tissue pystyi jatkamaan portfolioon liittyvää päätöksentekoprosessia selkeät mahdollisuudet ja uhat mielessä.