Kiilto – B2B digipalveluiden asiakastarpeet

”nSight pystyi kiteyttämään ja priorisoimaan juuri ne avainasiat mihin meidän olisi keskityttävä. Projekti pysyi täysin aikataulussaan ja saavutti sille osoitetut hienosti tavoitteet. Oli todella inspiroivaa työskennellä nSightin ammattilaisten kanssa.”

Johanna Hornborg, Head Of Marketing and CX, Kiilto, Construction and Industry, Kiilto

Kiilto on kasvava suomalainen perheyritys, jolla on yli satavuotinen historia ja vuoteen 2080 ulottuva visio. Se kehittää, valmistaa ja myy kemianteollisuuden ratkaisuja neljällä eri liiketoiminta-alueella, joita ovat rakentaminen, teollisuuden liimat ja palonesto, ammattihygienia sekä kuluttajatuotteet. Kiilto työllistää lähes 800 innovatiivista huipputason ammattilaista, kiiltolaista, yhteensä yhdeksässä eri maassa: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Ukrainassa, Baltiassa ja Puolassa.

Kiilto oli kehittänyt verkkopalveluitaan integroiden eri maa- ja brändisivustot yhdeksi www.kiilto.com-palveluksi. Seuraava vaihe alustaintegraation jälkeen oli syventää palveluiden kohtaavuutta asiakastarpeiden kanssa, erityisesti B2B-asiakkaiden näkökulmasta. Työssä haluttiin huomioida myös eri tahoilla jo aiemmin kerätyt asiakasaineistot ja palautteet.

nSight toteutti yhdessä Kiillon rakentamisen, teollisuuden ja ammattihygienian liiketoimintojen kanssa hankkeen, jossa: 1) luotiin monipuolinen tilannekuva (as-is) kaikista saatavilla olevista lähteistä, ml verkkometriikka, hakukonemarkkinointi, kilpailutilanne ja tehdyt b2b-asiakastutkimukset, 2) haastateltiin valikoimaa Kiillon kotimaisia ja ulkomaisia asiakkaita, 3) kiteytettiin tämä yhteneväiseksi kehityskartaksi (to-be).

Hankkeen tuloksena Kiilto käynnisti välittömästi nykypalveluiden käytettävyyteen liittyvä parannustöitä, kiihdytti asiakaskohtaisten digipalveluiden kehittämistään ja jäsensi digitaalista palveluaan asiakaslähtöisillä löydöksillä, nivoen työssä tunnistetut haasteet ja mahdollisuudet osaksi digikanavansa kokonaiskehitystä.