Hyvä Apaja – Kuluttajakäyttäytyminen päätöksenteon taustalla

Yhteistyö nSightin kanssa on mahdollistanut meille toimimisen haluamallamme tavalla – nostamalla kuluttajan ja kuluttajakäyttäytymisen entistä vahvemmin keskiöön. Kuluttajakäyttäytymisen ymmärtäminen on välttämätöntä päätöksenteossa ja brändin pitkäjänteisessä kehittämisessä. Tutkimuksesta saimme paljon eväitä aina markkinointiviestinnästä tuotekehitykseen. nSightin kanssa oli kaiken lisäksi todella inspiroivaa tehdä töitä, mikä teki yhteistyöstä vieläkin onnistuneemman.

Riina Hagman, Head of Marketing and Communications, PNM-Chipsters Oy

PNM-Chipsters Oy on tunnistanut kalatuotteissa paljon kasvupotentiaalia ja tarpeen lähteä uudistamaan ja rakentamaan kategoriaa entistä kuluttajalähtöisemmäksi. Yhteistyömme tavoitteena oli luoda lisää ymmärrystä kalatuotteiden markkinasta, ymmärtää laajemmin kuluttajakäyttäytymistä kategoriassa ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä tunnistaa Hyvä Apaja-tuotemerkin asema markkinassa.

Lähdimme toteuttamaan kaksiosaista tutkimuskokonaisuutta ensin tuottamalla laadullista ymmärrystä kuluttajien käyttäytymisestä kalatuotekategoriassa ryhmäkeskustelun avulla. Keskustelussa kuluttajien kanssa selvennettiin ajatuksia vaikeana pidetystä kategoriasta, jotta relevantin ja oikeisiin asioihin keskittyvän kvantitatiivisen kyselytutkimuksen suunnittelu oli mahdollista. Kvantitatiivinen kyselytutkimus puolestaan toteutettiin kalaa syövien suomalaisten keskuudessa, jotta ryhmäkeskustelussa tuotetut havainnot oli mahdollista validoida laajemmassa vastaajajoukossa.

Kerätyn tiedon valossa PNM-Chipsters Oy pystyy rakentamaan Hyvä Apaja –tuotemerkkiä vastaamaan entistä paremmin kuluttajien tarpeisiin. Tutkimuksen myötä tunnistetiin myös potentiaalisin kasvukohderyhmä ja siihen liittyvät kasvumahdollisuudet sen lisäksi että tutkimus synnytti syvällistä ymmärrystä kohderyhmän ominaisuuksista, käyttäytymisestä sekä kalatuotteisiin liittyvistä oston ajureita ja esteistä.

Syntyneen tiedon valossa Hyvä Apaja –tuotemerkkiä lähdettiin kehittämään osallistaen myös kuluttajia muun muassa uuden ilmeen validoinnissa.