Kiilto – Hintajousto kodinpuhdistuskategoriassa

Kumppanina nSight on todella asiakaslähtöinen ja näkemyksellinen kohtaamaan asiakkaan tarpeen. Yhteistyö muodostui hyväksi kumppanuudeksi ja tutkimuskokonaisuuden läpivienti sujui suunnitellusti ja saimme tulevaisuuttakin varten luotettavan kumppanin kuluttajaymmärryksen lisäämiseksi eri kategorioissa.

Kaisa Tuppura, Head of Marketing

Kiilto on suomalainen perheyritys, joka tuottaa kemianteollisuuden ratkaisuja neljällä eri liiketoiminta-alueella. Kiilto on markkinajohtaja etenkin kuluttajille suunnatuissa kodin puhdistustuotteissa. Vastatakseen tuotevalikoimallaan entistäkin paremmin kuluttajien muuttuviin tarpeisiin, Kiilto halusi syventää ymmärrystään kuluttajien käyttäytymisestä puhdistuskategoriassa. Ymmärrystä lähdettiin hakemaan etenkin kuluttajien ostopäätöksiä ohjaavista tekijöistä sekä asiointikokemuksesta ja navigoinnista myymälähyllyllä, mutta myös tietoa kuluttajien hintaherkkyydestä kategoriassa.

Monivaiheisen kokonaisuuden kautta kokonaisvaltaiseen näkemykseen

Me nSightilla pääsimme luomaan tätä ymmärrystä yhdessä Kiilto-tiimin kanssa ja kokonaisvaltainen ymmärrys muodostettiin monivaiheisen tutkimuskokonaisuuden kautta, jossa analyysiin haettiin syvyyttä hyödyntämällä kehittyneempiä kvantitatiivisia menetelmiä, kuten rakenneyhtälömallinnusta, Conjoint- sekä MaxDiff-analyysejä. Kvantitatiivisiin kyselytutkimuksiin yhdistettiin myös behavioraalisen tutkimuksen elementtejä hyödyntämällä myös virtuaalista myymäläympäristöä. Tässä kansainvälisesti laajasti käytetyssä menetelmässä vastaajat ohjataan ostoksille virtuaaliseen hypermarketiin, jossa todellista asiointikokemusta ja myymäläkäyttäytymistä voidaan jäljitellä kustannustehokkaasti. Ostopäätöksiin keskittyvän osion kautta syvennettiin ymmärrystä siitä, miten kuluttajat tekevät päätöksiä kategoriassa ja millaisena ostokokemus ja navigointi hyllyllä näyttäytyvät.

Hintajoustotutkimus luo varmuutta päätöksentekoon

Osana tutkimuskokonaisuutta toteutimme hintajoustotutkimuksen Conjoint-analyysiä hyödyntäen. Conjoint-analyysi on kaikkein luotettavin tapa tutkia hinnoittelun vaikutusta tuotteiden kysyntään. Niin kutsutussa ’choice based conjoint’-analyysissä kuluttajilta ei kysytä suoraan mikä hinta koetaan houkuttelevimpana tai miten paljon he ovat valmiita maksamaan, vaan kuluttajat asetetaan aitoa valintatilannetta simuloivaan tilanteeseen, jossa he tekevät valintoja erilaisten tuoteominaisuuksien ja hintapisteiden välillä. Tämä moninaisuus tuottaa suoraan kysymiseen verrattuna selvästi monipuolisempaa ja luotettavampaa dataa. Analyysi mahdollistaa kysynnän muutosten ennustamisen, jos hinta tai muut tutkitut tuoteominaisuudet muuttuvat. Analyysin myötä oli mahdollista määrittää kuluttajakysynnän näkökulmasta otimaalinen hinta Kiillon puhdistussuihkeille.

Lue lisää asiakkaan ajatuksia tutkimuskokonaisuudesta täältä.