Meistä

nSight sai alkunsa, koska mielestämme tutkimusta voi tehdä perinteistä tapaa paremmin: Asiakaslähtöisemmin – ja enemmän arvoa tuottaen.

Perinteinen tapa ei aina vastaa asiakkaan tarpeisiin, sillä:

  • Tutkimusta tehdään usein liian etäällä liiketoiminnasta, ilman riittävän syvällistä ymmärrystä tavoitteista, realiteeteista ja rajoitteista. Tästä johtuen tulokset saattavat jäädä nice-to-know –tasolle ja suositukset olla liiketoiminnan näkökulmasta jopa täysin epärelevantteja.
  • Kaikkein tärkeimmät jäävät usein liian vähälle huomiolle! Ymmärrys siitä, mitä löydökset yrityksen kontekstissa todella tarkoittavat, jää luomatta. Ja päätökset, joita ymmärryksen pohjalta tulisi tehdä, jäävät tekemättä. Niinpä hyvänkin tutkimuksen anti typistyy presentaatioksi ja luvuiksi dashboardiin.

nSight, koska kaiken voi tehdä paremmin!

nSight on yhdistelmä lean-ajattelua, hyviä tyyppejä, vankkaa tutkimusosaamista ja intohimoa liiketoiminnan kehittämiseen. Yhdessä nämä tarkoittavat asiakkaillemme huippulaadukkaita ja hyödyllisiä tuotoksia!

Laadun ja arvon taustalla on tietysti kokenut ja osaava tiimi, mutta myös positiivinen ja kannustava kulttuuri. nSightissa kaikki lähtee tiimin hyvinvoinnista. Uskomme, että hyvinvointi, tasapaino ja työn ilo näkyy myös asiakkaillemme ja ovat iso osa hyvää asiakaskokemusta. Meidän kanssa on kiva tehdä töitä!

Miten toimimme

Hyödynnämme lukuisia erilaisia ​​kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä ja valitsemme aina sen, joka sopii asiakkaan tilanteeseen ja tarpeisiin parhaiten. Usein paras ratkaisu on yhdistelmä erilaisia metodeja.

Yksi erityisistä vahvuuksistamme on syvä erilaisten tilastollisten menetelmien asiantuntemus. Erikoisalaamme ovat esimerkiksi conjoint-analyysit, klusterianalyysit sekä Partial Least Squares-menetelmää ja rakenneyhtälömallinnusta hyödyntävät analyysit. Tämä osaaminen yhdistettynä vankkaan käyttäytymistieteiden ymmärrykseemme auttaa meitä tunnistamaan ihmisen käyttäytymistä ohjaavat, sekä rationaaliset että emotionaaliset tekijät, varsin moniulotteisesti.

Datan analysoimisen rinnalla yhtä tärkeää on myös siihen liittyvien merkitysten ja liiketoimintavaikutusten tunnistaminen. Hyödynnämmekin tiedon käsittelyssä myös automaatiota, jotta tiimimme voi keskittyä datan sijasta varsinaiseen ajatustyöhön ja ymmärryksen luomiseen.

Uskomme tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaan kanssa heti prosessin alusta alkaen. Näin varmistamme yhteisen ymmärryksen syntymisen ja huomion jatkuvan suuntaamisen liiketoiminnan kannalta oleelliseen. Pelkän tulospresentaation sijasta järjestämme myös työpajan, jossa keskitymme luomaan yhteisen näkemyksen keskeisistä liiketoimintavaikutuksista ja autamme luomaan suunnitelman kuinka opit viedään käytäntöön. Tutkimuksella kun ei itsessään ole arvoa, sitä syntyy vasta kun sen pohjalta tehdään parempia päätöksiä.

Esimerkkejä asiakkaistamme