Futurice Family – Kasvuhypoteesien validointi

nSight on auttanut meitä ymmärtämään ja validoimaan keskeisiä asiakasarvonäkökulmia group-yhtiöidemme ("Futurice Family") välisessä yhteistyössä asiakkaiden suuntaan. Saamamme asiakasnäkemys on ollut erittäin hyödyllistä, tarjoten meille oleellista tietoa Family-yhtiöiden yhteistyön kehittämiseen sekä tulevien Family-investointien suuntaamiseen. nSightin toiminta on ollut joustavaa ja tehokasta ja yhteistyö kaikin puolin sujuvaa. Kiitos nSight!

Olli-Pekka Saksa, VP Family Lead, Futurice

Futurice Family on ryhmä itsenäisiä yrityksiä, joilla on vahva yhteinen arvopohja ja yhteinen tavoite auttaa asiakkaitaan onnistumaan digitalisoituvassa maailmassa. Kullakin yrityksistä on oma uniikki markkina-asemansa ja selkeä kasvupolkunsa, jonka vauhdittamista yhteinen omistuspohja tukee. Familyyn kuuluu Futuricen ohella mm. digitaalisen myynnin konsulttitalo Columbia Road, Microsoft-teknologioiden asiantuntijaorganisaatio Meltlake, datan hyödyntämiseen keskittyvä Recordly ja IT-alan freelancereihin erikoistunut Thriv.

Futurice Familyssa oli strategiatyön yhteydessä tunnistettu tiettyjä yritysten väliseen, aiempaa tiiviimpään yhteistyöhön liittyviä kasvumahdollisuuksia, erityisesti palveluiden kaupallistamisen saralla. Asiakaslähtöisyyden ja yhdessä tekemisen ollessa yksi Futurice Familyn keskeisistä yhteisistä arvoista, oli luontevaa osallistaa asiakkaat myös tähän keskusteluun.

Määrittelimme ensin yhdessä Futurice Family -tiimin kanssa tunnistettuun kasvupotentiaaliin kytkeytyvät keskeiset teemat ja kysymykset, joita oli tarpeen asiakkaiden näkökulmasta selvittää. Ennen asiakkaiden osallistamista haastattelimme myös Family-yhtiöiden johdon. Halusimme varmistaa ymmärtävämme riittävästi eri yritysten palveluihin liittyvää konkretiaa ja kuulla heidän odotuksiaan ja näkökulmiaan Familyn sisäiseen yhteistyöhön liittyen. Sisäisestä näkökulmasta edettiin ulkoiseen ja asiakashaastatteluissa keskityttiin strategisten asiakkaiden kokemuksiin yhteistyöstä Family-yhtiöiden kanssa sekä heidän näkemyksiinsä ja odotuksiinsa tulevasta, erityisesti suhteessa tunnistettuun kasvupotentiaaliin.

Haastatteluiden pohjalta koostettuja huomioita purettiin ensin pienemmällä tiimillä strategiatyön näkökulmasta ja myöhemmin laajemmassa Familyn kaikkien yritysten avainhenkilöiden työpajassa. Kokonaisuus auttoi validoimaan yhteistyön tiivistämiseen liittyviä mahdollisuuksia ja tunnistamaan sekä niihin liittyviä odotuksia, että riskejä niin sisäisestä kuin ulkoisestakin näkökulmasta, mutta myös keinoja ja suoria toimenpiteitä riskien välttämiseksi.