Storytel – Tutkittua tietoa viestinnän tueksi

Yhteistyö nSightin kanssa sujui mutkattomasti ja asiakkaan näkökulmasta vaivattomasti. Tutkimus eteni aikataulussa ja saimme, mitä halusimme: mielenkiintoisia ja uusia löydöksiä äänikirjojen kuuntelusta ja lukijan merkityksestä. Tutkimus koettiin hyödylliseksi ja kiinnostavaksi myös sisäisesti, vaikka ensisijainen käyttötarkoitus olikin ulkoiseen viestintään.

Noora Kunttu, PR & Events Manager, Storytel Finland

Storytel on Pohjoismaiden suosituin äänikirjojen ja e-kirjojen suoratoistopalvelu, jonka visiona on tehdä maailmasta hienojen tarinoiden avulla empaattisempi ja luovempi paikka. Suomessa Storytelin valikoima kattaa yli 700 000 ääni- ja e-kirjaa kahdeksalla eri kielellä.

Viime vuosien aikana äänikirjojen kuuntelu on lisääntynyt valtavasti ja Storytel halusi selvittää tarkemmin suomalaisten äänikirjakuuntelijoiden kuuntelutottumuksia ja –mieltymyksiä. Tekemässämme tutkimuksessa perehdyttiin äänikirjoja säännöllisesti kuuntelevien suomalaisten kuuntelemista koskeviin kokemuksiin ja siihen mikä heille on hyvän kuuntelukokemuksen kannalta tärkeää.

Tutkimuksesta käy ilmi, että äänikirjojen kuuntelu on lisännyt kirjallisuuden parissa vietettyä aikaa merkittävästi ja rohkaissut kokeilemaan enemmän erilaisia kirjoja. Äänikirjoja kuunnellaan tyypillisesti kotona tai kävelyllä ollessa, kotitöitä tehdessä sekä liikuttaessa paikasta toiseen. Tutkimuksessa kysyttiin myös useita äänikirjojen lukijoita koskevia kysymyksiä. Vastaajista 86 % koki lukijalla olevan erittäin tärkeä rooli siinä, millaiseksi kuuntelukokemus muodostuu. Vastaajien mielestä hyvällä lukijalla on miellyttävä ääni ja hän ääntää hyvin.

Tutkimus toteutettiin laajana kvantitatiivisena tutkimuksena, jonka ansiosta Storytel on pystynyt hyödyntämään tuloksia sekä sisäisen asiakasymmärryksen kasvattamisessa että viestinnällisissä tarkoituksissa. Tämän lisäksi tuloksia ollaan pystytty hyödyntämään luovassa suunnittelussa ja lukijavalinnoissa. Tuloksia esiteltiin myös Storytelin vuosittain järjestämässä Storytel Awards –tilaisuudessa, jossa tänä vuonna keskityttiin erityisesti lukijan rooliin äänikirjakokemuksessa.