Nelonen Media – Suuri viihdetutkimus

Pääsimme vauhdikkaasti käyntiin ja nSightin tiimi sai nopeasti kiinni projektimme ideasta ja tavoitteista. Yhteistyö oli mutkatonta ja sujuvaa ja tiimissä yhdistyi vankka tutkimus ja business -osaaminen. Pysyimme sovitussa aikataulussa ja olimme erittäin tyytyväisiä projektin tuloksiin

Caroline Lilius, Head of Strategic Branding & Consumer Insight, Sanoma​

Tämä projekti lienee laajin Suomessa koskaan toteutettu viihteen positiivisia vaikutuksia kartoittava tutkimus! nSight tarjosi meille sopivan napakan, mutta myös kunnianhimoisen tutkimuskokonaisuuden; yhdistelemällä eri metodologioita pääsimme sukeltamaan syvälle suomalaisten televisioviihteen käyttöön, ja saimme paljon polttoainetta myös tuleviin brändimainonnan viesteihin – Viihde on nyt tutkitusti hyväksi!

Heini Häyrinen, markkinointijohtaja, Nelonen Media

Vahvasti prime-time viihteeseen painottuva TV-kanava Nelonen halusi tutkia viihteen positiivisia vaikutuksia suomalaisten arjessa. Tavoitteena oli syventää ymmärrystä siitä, minkälaisia myönteisiä vaikutuksia ja tunteita televisioviihteen kulutuksella on suomalaisille. Tutkimuksessa haluttiin kartoittaa kokemuksia ja tuntemuksia viihteen positiivisista vaikutuksista monipuolisesti ja hyvin henkilökohtaisella tasolla.

Vastataksemme tarpeeseen toteutimme kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusta yhdistäneen laajan tutkimuskokonaisuuden. Tutkimukseen osallistettiin eri-ikäisiä tv-viihdettä kuluttavia naisia ja miehiä ympäri Suomea. Laadullisessa osiossa hyödynnettiin monipuoliset ja hauskatkin tiedonkeruun menetelmät mahdollistavaa verkkoalustaa, jossa osallistujat mm. pitivät viihdepäiväkirjaa ja argumentoivat joukkueina viihteen puolesta ja sitä vastaan. Näin pääsimme syvälle viihteen katsomisen emotionaalisiin merkityksiin ja pystyimme tunnistamaan kymmeniä viihteeseen liitettyjä hyötyjä. Määrällisessä tutkimuksessa pystyimme tunnistamaan näiden eri hyötyjen kokemisen useutta ja merkityksellisyyttä suomalaisten keskuudessa laajemmin ja esimerkiksi eri ikäryhmissä.

Yhteistyön tuloksena syntyi kattava näkemys tv-viihteen positiivisista vaikutuksista suomalaisten arjessa. Eri kohderyhmien elämäntilanteesta tunnistettavasti kuvaa piirtävät tutkimustulokset ovat hyvin samaistuttavia ja siten viestinnällisesti herkullisia ja jopa tunteita herättäviä. Tuloksissa nousee esiin myös yllättäviä näkökulmia ja hyötyjä, joita ei ehkä ensisijaisesti yhdistetä tv-viihteeseen.

Kokonaisuus tarjosi Neloselle monimuotoisia mahdollisuuksia markkinointiviestintään eri kohderyhmille Viihde on hyväksi –kattoteeman puitteissa sekä yksittäisten erityisen merkityksellisten hyötyjen että laajempien kokonaisuuksien kautta.