Niemi – työntekijäkokemuksen ja työnantajamielikuvan kehittäminen

Työskentely nSightin kanssa oli erittäin antoisaa ja innostavaa. Ilahduin erityisesti projektin aikana kehittyneestä toimintamme ymmärtämisestä sekä sen selkeästä linkittämisestä tutkimuksiin. Arvostan todella paljon koko tiimin ammattitaitoa ja aitoa innostusta saada asiakkaalle kouriintuntuvaa arvoa toiminnan kehittämisen tueksi. Laajasta tutkimuskokonaisuudesta saimme selkeän tilannekuvan, josta konkreettisten toimenpiteiden johtaminen oli helppoa.

Heidi Koivisto, Brändi-, viestintä- ja vastuullisuuspäällikkö, Niemi Palvelut Oy

Niemi on Suomen johtava muutto- ja logistiikka-alan palveluyritys, joka on vuosikymmenien aikana kasvanut pienestä perheyrityksestä valtakunnallisesti toimivaksi noin 1200 henkeä työllistäväksi todelliseksi edelläkävijäksi.

Yhteistyömme lähtökohtana oli ajatus kahden tarpeen yhdistämisestä. Yhtäältä johto halusi ymmärtää henkilöstön tyytyväisyyttä ja toisaalta työnantajamielikuvan kehittämisen tueksi kaivattiin näkymää siihen, kuinka houkuttelevana työnantajana Niemeä talon ulkopuolella pidetään. Yksi hypoteesi tilanteen taustoista oli, että Niemen ja muidenkin alan yritysten maine työnantajina on työntekijöiden todellista kokemusta heikompi.

Näiden tarpeiden pohjalta loimme kokonaisuuden, jossa ensin osallistimme työntekijöitä laajalti eri toiminnoista keskusteluihin Niemellä työskentelystä. Näissä haastatteluissa tehtyjen havaintojen perusteella suunnittelimme työntekijäkokemusta mittaavan tutkimuksen, joka mahdollisti myös työntekijöiden sitoutumiseen eniten vaikuttavien tekijöiden tunnistamisen rakenneyhtälömallinnusta hyödyntäen. Yhteistyön toisessa vaiheessa selvitimme ulkoista mielikuvaa erityisesti työntekijöiden Niemen vahvuuksiksi kokemien näkökulmien osalta.

Työn lopputuloksena syntyi selkeä kuva nykyisen työntekijäkokemuksen vahvuuksista ja kehitysalueista sekä dataa mallintamalla luotua syvällistä ymmärrystä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat voimakkaimmin työtyytyväisyyteen, eli miten sitä ja työntekijäpitoa olisi Niemellä mahdollista parantaa​ entisestään. Lisäksi keskeisten erojen tunnistaminen todellisten, työntekijöiden kokemien vahvuuksien ja ulkoisten mielikuvien välillä antoi vahvan pohjan tavoiteasetannalle sekä markkinointiviestinnällisten teemojen ja toimenpiteiden suunnittelulle​ ulkoisen työnantajamielikuvan kehittämiseksi.