Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry – Messuasioinnin ytimessä

nSight ymmärsi tarpeitamme todella hyvin ja saimme näkemyksellisen tutkimuksen, josta oli meille konkreettista hyötyä. nSight myös jalkautti tulokset jäsenyritystemme henkilöstölle innostavilla, konkreettisilla ja oivalluttavilla työpajoilla. Aivan uuden tyyppistä ja todella hedelmällistä yhteistyötä!

Reija Könönen, toiminnanjohtaja, Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry

Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry edustaa Suomen messualaa ja sillä toimivia yrityksiä. Sen tavoitteena on edistää alan toimintaedellytyksiä, kouluttaa messumedian tehokkaaseen käyttöön ja tarjota luotettavaa tietoa messuista.

Koronapandemia oli messualalle valtava haaste. Tapahtumia ei pandemian pahimmassa vaiheessa voitu järjestää lainkaan, eivätkä ihmiset olleet syksyllä 2022 vieläkään täysimääräisesti palanneet messuille. Voidakseen tukea jäseniään omassa liiketoiminnassaan, Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry kaipasi syvällistä ja validoitua ymmärrystä tästä sinällään kansainvälisestä ilmiöstä. Tavoitteena oli sekä ymmärtää ilmiön syitä että tunnistaa keinoja tilanteen kohentamiseksi niin kuluttaja- kuin ammattilaismessujen näkökulmasta. Vastataksemme tarpeisiin toteutimme laajan, haastatteluja ja kvantitatiivista tutkimusta yhdistäneen kokonaisuuden, johon osallistettiin sekä yksityishenkilöinä että työnsä puolesta messuilla asioivia ihmisiä.

Yhteistyön tuloksena syntyi kattava näkemys suomalaisten messuasioinnista, motiiveista sen taustalla sekä odotuksista onnistuneelle messukokemukselle. Luotua ymmärrystä pystytään hyödyntämään erittäin monipuolisesti – sen avulla voidaan sekä tunnistaa keinoja messujärjestäjien toiminnan kehittämiseksi että auttaa messuilla näytteilleasettajina toimivia yrityksiä onnistuneiden messukokemuksien tarjoamisessa ja siten omien tavoitteidensa saavuttamisessa.