AI SPECIAL: Kaupallinen menestys: Ihmisymmärryksen ja teknologian hyödyntämisen harmonia

Tommi kuvaa tässä artikkelissa viidellä avaintekijällä miten AI ja digikehitys nivoutuu kaupallisen kasvun luomiseen. Myös meille ihmisille ja päättäjille jäävä rooli on osa ajattelua ja tätä tarkastelua.

Tommi Pelkonen 21.11.2023 9 min lukuaika

Kaupallinen menestys nykyisessä kriisien leimaamassa liiketoimintaympäristössä on kuin tasapainoilua kahden maailman välillä: toisaalta on A) moninaisten teknisen järjestelmien ja niihin kytketty tekoälyn voimistava data ja analytiikka ja sitten toisaalta B) ihmisen käyttäytymisen ja sosiaalisen kanssakäymisen syvällinen ymmärrys ja intuitio.

Vanhat liiketaloudelliset totuudet pätevät yhä siitä, että pahiten kärsii se, joka jähmettyy paikalleen ja takertuu menneeseen. Markkinaosuudet vallataan lähes poikkeuksetta suurten murrostilanteiden aikana, kuten nyt. Pysähtyminen ja poteroihin jääminen pahimmillaan tappaa hyvätkin yritykset. On aika uudistua ja kehittyä. Juuri nyt.

Tarkestelen alla viiden avaintekijän kautta sitä millä tavoin Tekoäly (AI) nivoutuu kaupallisen kasvun luomiseen. Pohdin myös sitä millainen rooli meille ihmisille ja päättäjille on jäämässä tässä kehityksessä.

AI vyöryy päälle, mutta tarvitsee tulkitsijansa ja soveltajansa

Ensinnäkin, tekoäly (1) on tuonut näkyväksi kasvaneen kyvyn käsitellä suuria tietomääriä, antaa syvällisiä oivalluksia markkinoiden suuntauksista ja asiakaskäyttäytymisestä. Tämä on kuin löytäisi kompassin navigoidakseen jatkuvassa muutoksessa olevassa maailmanlaajuisessa taloudessa. Tekoälyn avulla yritykset voivat esimerkiksi ennustaa tulevia trendejä, ymmärtää asiakkaiden tarpeita paremmin ja optimoida markkinointitoimensa. Teknologia tähän on toki ollut jo kehitteillä sitten internetin 1990-luvun alkuaikojen. Vuoden 2023 aikana olemme kuitenkin saavuttaneet jälleen yhden virstanpylvään – sen, että automaatiolla, koneoppimisella ja tuottavalla tekoälyllä voidaan luoda ja tuottaa sekunneissa näkemystä (tai siltä tuntuvaa tekstiä) käsiteltäväksemme. Tuottajan (GenAI:n) lainkaan väsymättä sen tuottamiseen ja sisällön iteroimiseen. Selvää on, että uutta on jatkossakin opeteltava ja opittava, meidän kaikkien kaikissa tehtävissä olevien.

Toiseksi, vaikka on selvää tekoäly voi tarjota merkittävää uuttakin näkemystä, ihmisen rooli (2) tässä yhtälössä on korvaamaton jatkossakin. Ihmisen intuitio, kyky tulkita monimutkaisia sosiaalisia ja kulttuurisia konteksteja sekä luovuus ovat ratkaisevia tekijöitä tiedon hyödyntämisessä. AI on muut teknologiat ovat tässä apuna. Esimerkiksi asiakassuhteiden rakentamisessa ja ylläpitämisessä, ihmisten välinen vuorovaikutus ja henkilökohtainen kosketus ovat edelleen avainasemassa. Samoin syvällisten käyttäytymiseen liittyvien tekijöiden ymmärtämisessä. Teköäly ei tee ketään suoraan työttömäksi, mutta se luo varmasti isoja paineita niille, jotka eivät ota sen etuja käyttöönsä. On uudistuttava, erityisesti asiantuntijatyössä.

OpenAI:n sisäinen myllerrys voi hyvinkin johtaa siihen, että ChatGPT-sellaisena kuin me opimme sen tuntemaan 2023 aikana jää historiaan. Silti uskon, että tekoäly on tullut jäädäkseen ja integroituu esimerkiksi kiinteäksi osaksi lähes jokaista Microsoftin tai Googlen tuottavuustyökalua ja sovellusta. Muutama vuoden päästä emme enää hämmestele ja ihastele tämän ratkaisun tehoa. Siitä on muodostunut samanlainen perusosaamisen ja liiketoiminnan normaali alue kuin verkkopalveluista, digimarkkinoinnista tai esimerkiksi sosiaalisen median läsnäolosta. Kehitys kehittyy. Osaamisen on seurattava.

Kansainvälisyys ja digiosaaminen ovat hygieniatekijöitä

Kolmanneksi, digitalisaation kasvanut ja oleellinen rooli kaupallisessa menestyksessä on kiistaton. Digitaaliset alustat (3) tarjoavat mahdollisuuksia tavoittaa laajempia yleisöjä, kerätä arvokasta dataa ja optimoida asiakaskokemusta. Tämän päivän yritysten on investoitava vahvaan digitaaliseen läsnäoloon ja hyödynnettävä tekoälyä ja analytiikkaa päätöksenteossaan. Digitaalinen transformaatio ei ole pelkästään teknologian hyödyntämistä, vaan se edellyttää myös kulttuurista muutosta organisaatiossa, jossa digitaalisuus nähdään keskeisenä osana liiketoimintaa, kaikkia toimintoja ja osaamista. On konkretisoitava ratkaisujen liiketoiminnalliset hyödyt ja tuotava niiden tavoitteleminen ajattelun keskiöön, sen sijaan että panostettaisin teknologiaan sellaisenaan itseisarvoisesti.

Neljänneksi, kansainvälisyys (4) on toinen keskeinen tekijä kaupallisessa menestyksessä. Maailmanlaajuinen näkökulma antaa yrityksille mahdollisuuden saavuttaa uusia markkinoita ja asiakassegmenttejä. Tämä edellyttää paitsi kulttuurien ymmärtämistä, myös kykyä mukauttaa tuotteita ja palveluita eri markkinoiden tarpeisiin. Kykyä toimia kansainvälisissä verkostoissa sujuvasti ja luontevasti. (Ks Kaupallistamisen Tila 2022-selvitys) Kansainvälistyminen ei ole nykymaailmassa tuotteiden viemistä ulkomaille; vaan se on syvällistä sitoutumista ja ymmärrystä kohdemarkkinoiden dynamiikasta. On ajateltava asiakaslähtöisesti, oli asiakas sitten Joensuussa, Amsterdamissa, Tukholmassa, Krakovassa, Buenos Airesissa, Tokiossa, Dubaissa tai vaikkap Singaporessa. Teknologia antaa meille lisää kyvykkyyksiä ymmärtää taustatietoja ja markkinoiden kehitystä enemmän ja syvemmin. Syvempi kultturiymmärrys kuitenkin syntyy ja kulttuurierot aukeavat vain ja ainoastaan paikallisille markkinoille konkreettisesti mentäessä ja siellä toimiessa. Tavatessa paikallisia ihmisä ja ollessaan vuorovaikutuksessa heidän kanssan. Tätä ei voi mikään tekninen ratkaisu mullistaa.

Vastuullisuuden rooli vain kasvaa

Lopuksi, vastuullisuus ja kestävä kehitys (5) ovat myös tärkeässä roolissa yritysten strategioissa. Kuluttajien tietoisuus ympäristöasioista ja sosiaalisesta vastuusta kasvaa jatkuvasti, ja tämä vaikuttaa heidän ostopäätöksiinsä. Yritysten, jotka ottavat vastuullisuuden ja kestävän kehityksen osaksi liiketoimintaansa, voidaan nähdä saavuttavan paitsi taloudellista menestystä, myös rakentavan pitkäaikaista luottamusta asiakkaidensa ja sidosryhmiensä keskuudessa.

Läpinäkyvyyden merkitys ja oleellisuus jatkaa varmasti kasvuaan jatkossakin. Ympäristötietoinen kuluttamine on tullut jäädäkseen. Itse uskon vahvasti, että nimenomaan teknologian avulla voimme lisätä kaikkea vastuullisuutta ja toiminnan läpinäkyvyyttä ainutlaatuisen hyvin jatkosssa. Uskon itse siihen, että vuosikymmenten aikana annettu vastuullisuuden ja ympäristötietoisuuden lupaus tulee parhaiten todeksi juuri tätä kautta. Teknologia mahdollistaa läpinäkyvyyden ja ymmärryksen kasvun tekojen vaikutuksista.

Ryhdy johtamaan modernia digiorkesteria

Tekoälyaikakauden, digi-ratkaisujen, datavirtojen ja ihmisen välisen synergian hyödyntäminen on kuin orkesterin soittajien ja kapellimestarin välistä yhteistyötä. Tekoäly ja moninaiset digiratkaisut tarjoavat nuotit – tarkat tiedot ja analyysit ja jatkuvan tietovirran – mutta ihmisen tehtävänä on tulkita näitä nuotteja, sovittaa ne yrityksen strategiaan ja tuoda ne eloon luovilla ja innovatiivisilla tavoilla. Tämä yhdistelmä mahdollistaa yrityksille paitsi tehokkaamman päätöksenteon myös mahdollisuuden luoda uusia, innovatiivisia ratkaisuja ja palveluja, jotka vastaavat asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Syntyykin mestarillinen digi-ja AI-sinfonia, kakofonisten digiratkaisujen jazz-irrottelun sijaan.

Tämän päivän liiketoimintamaailmassa on elintärkeää ymmärtää, että vaikka teknologia voi tuoda merkittävää arvoa, inhimillinen kosketus ja ymmärrys ovat korvaamattomia. Yritysten, jotka tiedostavat tämän ja osaavat hyödyntää sekä teknisen edistyksen tuomia että ihmisen luontaisia vahvuuksia, on mahdollisuus saavuttaa merkittävää kaupallista menestystä. Menestys ei ole pelkästään teknologian tai datan hyödyntämistä; se on osaamista ja tieto-taitoa siitä, miten nämä työkalut ja niiden syventämät markkinahavainnot voidaan kytkeä osaksi inhimillistä päätöksentekoprosessia; luomaan uutta kehittävää toimintaa; syventämään asiakassuhteiden rakentamista sekä mahdollistamaan parempaa palvelua.

Kaupalliset ja kansainvälistymistä lisäävät päätökset eivät ole koskaan mustavalkoisia. Markkinatutkimuksen tarjoama syvällinen ymmärrys auttaa näkemään harmaan sävyt. Se mahdollistaa joustavan ja dynaamisen strategian, joka on mukautettu globaalin markkinan tarpeisiin ja muutoksiin. Tässä ajattelumallissa markkinatutkimus ei ole pelkkä työkalu, vaan se on pysyvä oleellista tietoa tuottava strateginen kumppani, joka valaisee polkua kohti menestyksekästä kasvua ja kansainvälistymistä.

Tehdään menestys yhdessä

Kaupallinen menestys ei ole vain taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Se on kykyä luoda arvoa, innovoida ja vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan ja ympäristöön. Tämän päivän yritysten on oltava visionäärisiä, joustavia ja vastuullisia, jotta ne voivat menestyä jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Tutkia, eikä luulla. Päättää oleellisia päätöksiä ja edetä. Muutos on vakio.

Voisimmeko ne nSight:issa auttaa teitä tässä murroksessa? Ota rohkeasti yhteyttä!

Tommi
044-793 93 08
Varaa aika kalenteristani juttelulle