AI SPECIAL: Seitsemän syytä tutkimuskumppanuudelle

nSightin Tommi jäsentää seitsemän avainetua siitä, miksi tutkimuskumppanuudesta on liiketaloudellista hyötyä. Muutoksen keskellä oikeat kumppanit ovat tärkeämpiä kuin koskaan.

Tommi Pelkonen 13.11.2023 5 min lukuaika

Tekoälyn aikana on mahdollisuus väittää, ettei tutkimusta tarvittaisi enää lainkaan, kaikkihan syntyy tekoälyn avulla?

Haluan haastaa tämä ajatuksen. Mietitäänpä hetki – löytyykö jo nyt Googlella riittävästi relevanttia tietoa? Uskommeko, että tietoa löytyy tulevaisuudessa tehokkaammalla vastauskoneella, kuten tekoälyllä? Juuri siinä muodossa mitä tukee päätöksiä ja kehitystä? Ilman vaativaa ihmistyötä ja pohdintaa? Epäilen tätä suuresti ja väitän, että tutkimuskumppaneita tarvitaan jatkossakin.

Tähän liittyen jäsennän alle perusteluitani siitä miksi mielestäni on hyvä hyödyntää ulkoista tutkimus- ja neuvonantokumppania tiedolla johtamisessa ja liiketoiminnan kehittämisessä nyt ja tulevaisuudessa:

1) YDINOSAAMINEN: Ulkoinen kumppani tekee tiedonkeruuta ja sen tulkintaa jatkuvasti ja päätyönään. Erikoistuminen juuri tutkimukseen ja asiakasymmärryksen ajattelumalleihin sekä monipuolinen toimialakokemus antavat aikaa ja kykyä keskittyä juuri käsillä olevan liiketoimintaongelman ratkaisemiseen. Luotettavan tutkimuksen tekeminen ja ongelmaratkaisu on hyödyllistä huippuammattilaisuutta sekin.

2) OLEELLISTEN KYSYMYSTEN ASETTAMINEN: Ulkoinen tutkimuskumppani on erikoistunut kysymään kysymyksiä ja hakemaan näihin vastauksia. Kumppani voi siten auttaa löytämään nimenomaan ratkaisevat ja oleelliset asiat, joilla muutos ja menestys tehdään. Laadukas tutkimustyö edellyttää kykyä kysyä oleellisia kysymyksiä ja kykyä vastata niihin luotettavasti ja objektiivisesti kerättyä tietoa hyödyntäen. Bisnes hyötyy siitä, että tietoon voidaan luottaa ja sen avulla voidaan tehdä parempia päätöksiä.

3) MENETELMÄT: Ulkoisella toimijalla on monipuolinen aineisto-, metodi- ja mallinnusosaaminen. Menetelmiä ja metodeja kehitetään koko ajan. Kumppanilla on usein myös pääsy jo tutkittuun tietoon, kuten esimerkiksi erilaisiin tietovarantoihin ja raportteihin. Lisäksi ulkoinen toimija hyödyntää työssään saumattomasti erilaisia tutkimustyökaluja, kuten paneeleita ja analyysityökaluja sekä teknologiaan, kuten tekoälymalleja. Näitä harvoin on järkevää ostaa omalle organisaatiolle tai käyttää aikaa niiden käytön opetteluun oman bisneksen ohella. Ammattilaisorganisaatio tuo tehokkuutta menetelmien ja kerrytetyn tiedon soveltamiseen. Eettisiä periaatteita kunnioittaen, myös tekoälyvyöryn keskellä.

4) LUOTTAMUS JA OBJEKTIIVISUUS: Ulkoinen taho kykenee tuottamaan objektiivista ja tietoja yhdistävää ymmärrystä ja näkemystä. Oman organisaation sisällä näkemysvääristymä voi estää näkemästä oleellisia asioita ja kuuntelemasta tarkoin omien asiakkaiden toiveita ja tarpeita. Ulkoisia tahoja tämä sisäinen tilanne ei rajoita. 

5) VOIMAVARA- JA NÄKÖKULMALAAJENNUS: Ulkoinen taho tuo mukaan omaa monipuolista bisnesnäkemystään oman toimialan ulkopuolelta ja voi sparrata siten laajastikin vaikeiden ja tärkeiden päätösten ympärillä omaa organisaatiota. Johtoryhmästä tuotepäällikköön, tuotekehityksestä asiakaspalveluun. Markkinoinnin ja myynnin menestyksen eli yrityksen kasvun kumppanina. Myös oma tutkimus- ja asiakasymmärrystiimi voi saada ulkoisesta tiimistä merkittävän määrä vahvistusta ja tukea omalle työlleen.

6) VERKOSTOT: Ulkoisella tutkimuskumppanilla on useimmiten tilaavan organisaation kykyjä laajentava verkosto ammattilaisia monessa maassa. Tämä kokemus ja osaaminen saadaan nopeasti käyttöön tarvittaessa ilman tarvetta rekrytoida omalle palkkalistalle osaajia. Saman tiimin avulla voidaan luoda useiden maiden vertailukelpoinen näkemys ja tilannekuva, tehokkaasti ja laadukkaasti projektijohdettuna.

7) OLEELLINEN PÄÄTÖSTIETO: Ulkoinen kumppani voi tuottaa juuri siinä muodossa ja aikataulussa ratkaisevan tärkeää tietoa liiketoimintapäättämiseen. Kumppani voi osallistua myös lisävoimana päätöksen vaikutusten pohtimiseen, uuden oivaltamiseen ja muutostoimenpiteiden käytäntöönpanon kiihdyttämiseen. Kumppani voi myös fasilitoida keskustelua tiedon perusteella ja tehostaa siten päätöksentekoa.

Mitä mieltä olet itse näistä? Mitä lisäisit ja mitä tarkentaisit?
Lue myös esseeni tekoälystä ja sen vaikutuksesta markkinatutkimusalaan.

Haluamme nSightilla olla erinomainen kumppani ja ajatusten sparraaja asiakkaillemme. Kokenut tiimimme tuottaa päivittäin näkemystä ja päätöstietoa asiakkaillemme. Meille olisi suuri ilo voida jutella tarkemmin teidänkin päätöstilanteistanne ja tietotarpeistamme. 

Jutellaanko lisää?

Tommi
044 793 9308
Varaa aika juttelullemme tästä.