Helen

Helen oli äskettäin uudistanut brändi-identiteettinsä, mutta sen jatkokehitykselle ja -jalostukselle oli edelleen tarvetta.
Auttaaksemme Heleniä kehittämään brändin identiteettiä teimme pikakyselyn, joka syvensi ymmärrystä siitä, miten Helenin brändi tällä hetkellä mielletään. Lisäksi selvitimme, mitkä brändi-identiteettiin liittyvät visuaalisen ilmeen piirteet ovat tehokkaimpia herättämään kiinnostusta Heleniä kohtaan.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös, kuinka hyvin Helenin eri yhteyspisteet välittävät tavoitellun brändikuvan ja tunnistettiin olennaisimmat eroavuudet eri yhteyspisteiden välillä.

Tutkimus antoi arvokasta tietoa tärkeimmistä visuaalisen ilmeen ominaisuuksista, joiden varaan Helenin kannattaa rakentaa brändi-identiteettiään.