Valio – Kasvipohjaisten lihankorvikkeiden kategoriakäyttö

nSight toteutti vaativan tutkimuskokonaisuuden ammattitaitoisesti aina tutkimuksen suunnittelusta tulospresentaatioon saakka. Tulokset oli analysoitu perusteellisesti ja raportissa oli nostettu keskeiset insightit selkeästi esille. Oli ilo työskennellä näkemyksellisten, tehokkaiden ja mukavien nSightilaisten kanssa!

Laura Penttilä, Consumer Insight Manager

Kasvipohjaisten lihankorviketuotteiden kysyntä on kasvanut hurjaa vauhtia viime vuosina. Tarjotakseen yhä parempia ratkaisuja kuluttajien muuttuviin ruokailutottumuksiin, Valio halusi syventää ymmärrystään kasvipohjaisten lihankorvikkeiden kategoriakäytöstä sekä niihin liittyvistä tarpeista ja toiveista.

Jotta tulokset palvelisivat myös Food service -puolen liiketoimintaa, tutkimuskokonaisuudessa huomioitiin kattavasti sekä kuluttajien että ammattikeittiöiden näkökulmat kategorian suhteen. Tiedonkeruu toteutettiin kvantitatiivisten kyselytutkimuksien avulla kuluttajien ja ammattikeittiöiden edustajien keskuudessa. Analyysivaiheessa tuloksiin haettiin vielä syvyyttä tunnistamalla erot asenteissa eri kuluttajaryhmien välillä sekä tarkastelemalla tuloksia sekä julkisen että kaupallisen puolen toimijoiden tarpeiden kautta.

Tutkimuskokonaisuuden kautta Valio sai arvokasta tietoa kasvipohjaisten lihankorvikkeiden tuote- ja portfoliokehityksen tueksi. Näkemyksellisten tulosten kautta Valio sai konkreettisia suosituksia jopa tuoteominaisuuksien optimointiin. Lisäksi kokonaisuus tarjosi polttoainetta Valion liiketoiminnan kehittämiseen laajemminkin tarjoamalla ymmärrystä kategoriaan liittyvistä keskeisistä haasteista ja mahdollisuuksista.