TEK

Tekniikan Akateemiset TEK oli uudistamassa brändi-identiteettiään, äänensävyään sekä visuaalista ilmettään tavoitteena kirkastaa sitä mikä TEK on, miten TEK puhuu sekä miltä TEK näyttää. ​


Ennen etenemistä brändi-identiteettityössä pidemmälle, haluttiin suunniteltuja konsepti-prototyyppejä testata TEKin kohderyhmällä – sekä nykyisillä että potentiaalisilla jäsenillä. Testauksella haluttiin varmistaa suunnitelmien vievän TEKiä haluttuun suuntaan ja uudistuneen brändin näyttäytyvän kiinnostavana kohderyhmän silmissä. 

Toteutimme konseptitestin verkkokyselyn avulla selvittääksemme kohderyhmän suhtautumista suunniteltuihin konsepti-prototyyppeihin.

Konseptitesti loi ymmärrystä siitä, miten eri prototyyppien viestit koettiin, kuinka onnistuneesti ne viestivät TEKille tärkeistä arvoista ja miten konsepteja voitaisiin kehittää edelleen.  Testi antoi selvät suuntaviivat jatkojalostukselle ja siten varmisti työn onnistumisen suhteessa tavoitteisiin.