Delipap

Delipap on viimeisen kymmenen vuoden aikana vahvistanut asemansa Suomen vaippamarkkinoilla Muumi Baby –vaipoillaan. Tavoitteena on jatkaa kasvua ja vahvistaa vastuullisen, Suomessa valmistetun ja hiilineutraalin vaipan tunnettuutta ja vetovoimaa entisestään. Pääsimme tuottamaan ymmärrystä vaippaikäisten lasten vanhempien näkemyksistä, tarpeista ja odotuksista tämän työn tueksi laajan kyselytutkimuksen avulla.

Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää erityisesti nykyisiä Muumi Baby -vaippojen ostajia ja heidän ostopäätöksiinsä vaikuttavia tekijöitä. Halusimme myös ymmärtää Muumi Baby – brändimielikuvaa sekä testata kehityssuuntia ja niiden kiinnostavuutta kohderyhmän silmissä sekä tunnistaa mahdollisia kehityssuunnitelmiin liittyviä riskejä.

Näkemys kuluttajien tarpeista, päätöksenteosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä brändimielikuvaan liittyvistä mahdollisuuksia antoi Delipapille hyvät eväät Muumi Baby -brändin kehitystyölle. Kuluttajien vastaanotto suunnitelmille oli erinomaisen hyvä ja tunnistettuamme brändityön kannalta keskeisten teemojen ohella myös keinot uudistukseen liittyvien riskien minimoimiseksi, on Delipapilla erinomaiset edellytykset edelleen vahvistaa asemaansa vaippakategoriassa.