Miten varmistaa, että tutkimusten tieto tulee aidosti käyttöön?

Erilaisia asiakas- tai markkinatutkimuksia ja niiden tekijöitä moititaan toisinaan siitä, että tulokset jäävät raporteiksi tietokoneille ja pilven reunalle eivätkä päädy käyttöön. Huoli on kiistämättä aito ja aiheellinen. Lue mitkä ovat mielestämme keskeiset keinot hyödynnettävyyden varmistamisessa.

Seppo Roponen 16.4.2024 3 min lukuaika

Hyödynnettävyyden ratkaisemiseen liittyy mielestämme kaksi keskeistä kysymystä:
1) Miksi tietoa kerätään? Tutkimusta suunniteltaessa on kriittistä miettiä miten tietoa tullaan hyödyntämään ja mitä päätöksiä sen valossa tullaan tekemään. Tämä mahdollistaa sen, että tutkimuksessa ja tiedon analyysissa varmasti keskitytään oikeisiin, liiketoiminnan kannalta keskeisiin näkökulmiin, eikä tuoteta satasivuisia raportteja, joiden anti on sinne päin.
2) Miten ja missä toiminnoissa tietoa voitaisiin hyödyntää? Viimeistään analyysin valmistuessa, mieluummin jo hyvissä ajoin aiemmin, tulisi pohtia miten uusi tieto ja ymmärrys tuodaan mahdollisimman tehokkaasti organisaation saataville. Muillekin kuin tutkimusprojektissa mukana olleille, jotta siitä saataisiin mahdollisimman paljon hyötyä. Tähän liittyy usein erilaiset asiakkaan sisäiset järjestelmät ja tiedonjaon käytännöt.

Me nSightilla pidämme huolta, että molemmat näkökulmat otetaan projektissa huomioon, hyvissä ajoin.


Tunnistetaan missä tietoa tarvitaan
Tutkimusprojektien aikana pureudutaan yleensä syvälle tutkimuksen ydinkysymyksiin ja suorastaan uppoudutaan tärkeään substanssiin. Tämän intohimoisen analysoinnin lumoissa keskustelu siitä mitä tiedolla tehdään ja missä sitä voidaan käyttää saattaa jopa kokonaan unhoittua.


Usein tutkimus toteutetaan johonkin tiettyyn tarpeeseen tai hankkeeseen liittyen, mutta asiakas- ja markkinatutkimuksessa kerätty tieto voi olla arvokasta laajemminkin niin myynnissä, markkinoinnissa, tuotekehityksessä kuin asiakaspalvelussakin. Osa työtä tekevistä kenties osallistui tutkimustulosten esittelyyn ja toiset huomasivat sisäisestä viestinnästä tiedon uudesta raportista. Mutta kaikkia uusi tieto, joka auttaisi tekemään työt osuvammin, paremmin tai nopeammin, ei tavoittanut.


Me nSightilla uskomme, että tiedon käyttötarkoitukset ja käyttötilanteet on hyvä pyrkiä tunnistamaan jo tutkimusta suunniteltaessa. Käyttötarkoitusten ja käyttötilanteiden tunnistaminen sujuu usein helposti ja tehokkaasti – kunhan mukaan saadaan oikeat sidosryhmät. Näin pystymme huolehtimaan siitä, että tieto tulee kulkeutumaan käyttökelpoisella tavalla talon omaan raportointijärjestelmään, CRM:ään, asiakaspalvelun softaan tai vaikkapa ERPpiin. Usein näissä keskusteluissa nousee esiin myös pieniä lisätietotarpeita, jotka voidaan huomioida tutkimuksen sisällön suunnittelussa.


Huolehditaan yhdessä siitä, että tieto saadaan käyttöön
Tutkimukseen ja tiedon hyödyntämiseen erikoistuneena toimistona tiedämme, että tiedon viemisessä oikeaan paikkaan voi tulla vastaan hyvin erilaisia kysymyksiä:
• Miten asiakasluokitus tai segmentointi viedään omaan kantaan?
• Millaisessa formaatissa data siirretään toiseen järjestelmään?
• Millainen kuvaaja datasta pitäisi piirtää?
• Miten aineisto päivittyy jatkossa?
• Miten tutkimusaineisto saadaan osaksi PowerBI raportointia?
• Miten vastaava vaativa analyysi toteutetaan yrityksen omassa järjestelmässä ja yrityksen omilla työkaluilla?
• Miten tiedonsiirto ohjeistetaan tekkitiimille?


Toisinaan nämä asiat hoituvat kätevästi asiakkaidemme organisaatioissa sisäisin voimin, eikä niihin tarvita ulkoista apua. Toisinaan taas yhteistyö on voimaa: me autamme, ohjeistamme, kirjoitamme speksejä, koodaamme, jotta kerätty tieto tulisi hyötykäyttöön. Näin takaamme, että tieto on siellä missä asiakkaidemme ammattilaiset työskentelevät ja sitä parhaiten pystyvät hyödyntämään.


Kun haluat, että tutkimusprojektin tulokset eivät jää irralliseksi dokumentiksi, ota yhteyttä! Löydämme varmasti parhaan keinon teidän tarpeisiinne yhdessä!