Tutkitusta tiedosta lisää lihasta viestintään

Kasvava tarve omiin kanaviin tuotetulle sisällölle aiheuttaa monessa organisaatiossa haasteita, joissa tutkimuskumppani ei tyypillisesti tule ensimmäisenä auttajana mieleen. Markkina- ja asiakastutkimus tuo kuitenkin paljon mahdollisuuksia ja apuja viestintään! Tutkittu tieto auttaa sekä kiinnostavien näkökulmien tunnistamisessa että priorisoinnissa, lisäksi se usein kasvattaa viestin läpimenon mahdollisuuksia mediassa. Lue vinkkimme mitä huomioida, kun pohdit tutkimuksia viestinnän tukena!

Anna Sirkiä 21.2.2024 4 min lukuaika

Perinteisesti tutkimusta on teetetty ensisijaisesti sisäiseen käyttöön – on haluttu ymmärtää paremmin markkinaa, asiakastarpeita, brändien positioitumista tai asiakaskokemusta, jotta omaa toimintaa voitaisiin kehittää. Tämä on varmasti edelleen se kaikkein tärkein ja tyypillisin näkökulma, mutta sen rinnalla on hyvä huomioida tutkimuksen tuomat mahdollisuudet myös ulkoisen viestinnän vinkkelistä.

Tutkittua tietoa hyödynnetään jo melko usein ulkoisessa viestinnässä ja ajatusjohtajuuden rakentamisessa. Eikä ihme, sillä tiedotteiden ja muiden sisältöjen höystäminen laadukkaasti toteutetun tutkimuksen löydöksillä kasvattaa viestin uskottavuutta ja parantaa sen läpimenoa mediassa. Tutkimukset ovat myös hyvä keino uusien näkökulmia tunnistamiseen. Niiden kautta voidaan mm. luoda lisää ymmärrystä siitä, mitkä teemat puhuttelevat asiakkaita tai muita kohderyhmiä, joka taas auttaa kasvattamaan sisältöjen vetovoimaa eri kanavissa.

Tutkimusta viestinnän tarpeet edellä

Aina tutkimusta ei tarvitse rakentaa puhtaasti viestintää varten. Usein markkinatutkimuksien tuloksista olisi nostettavissa esiin myös viestinnässä hyödynnettävissä oleva kulma, mutta parhaat tulokset ovat kuitenkin saavutettavissa silloin, kun tutkimusta lähdetään rakentamaan puhtaasti viestintä edellä. Selkeät tavoitteet tiedon hyödyntämiselle ja hypoteesit löydöksistä varmistavat, että tutkimuksessa keskitytään oleelliseen ja tulokset vastaavat tarpeeseen.

Viestinnän tarpeisiin rakennettujen tutkimusten suunnittelussa on kuitenkin muutamat omat, hyväksi havaitut kikkansa:

Kun tavoitteena on herättää median mielenkiinto, huomioi nämä:

  • Tunnista jo suunnitteluvaiheessa ne laajemmat, yhteiskunnallisesti kiinnostavat ja ajankohtaiset aiheet, joihin viestinnässä halutaan kytkeytyä
  • Ideoi ihanteelliset otsikot – mitä haluaisitte asiasta viestiä ja mikä olisi mediassa riittävän kiinnostava, yllättäväkin näkökulma? Hyödynnä tätä ideointia tutkimussuunnittelussa
  • Mielenkiinto herää parhaiten vähän kärjistetyistä tuloksista. Tämä on erittäin tärkeää huomioida jo kysymyksen asettelussa. Pidä kuitenkin mielessä myös tavoiteltu tone-of-voice.
  • Ota mukaan myös avoimia kysymyksiä, joista on nostettavissa hyviä sitaatteja
  • Kerää tutkimukselle väestöä tai kohderyhmää edustava, riittävän suuri vastaajajoukko

Jos tavoitteena on tukea sisällöntuotantoa omiin kanaviin, pohdi ainakin näitä:

  • Tiedättekö jo mitkä teemat ovat asiakkaista kiinnostavia? Jos ette, hyödynnä tutkimusta näiden tunnistamiseen
  • Mille kohderyhmille viestintää suunnataan? Tunnista mahdollisuudet laajaan hyödynnettävyyteen ja varmista eri kohderyhmiä kiinnostavien näkökulmien huomioiminen tutkimussuunnittelussa. Joskus on myös helpompi edetä vaiheittain ja toteuttaa pienempiä, tarkemmin suunnattuja kokonaisuuksia
  • Tunnista jo suunnitteluvaiheessa kanavat, joissa tutkimustuloksista tullaan kommunikoimaan ja ideoi kuhunkin ihanteellisia otsikoita ja nostoja. Hyödynnä myös tätä ideointia tutkimussuunnittelussa

Riippumatta tutkimuksen alkuperäisestä tarkoituksesta ja tavoitteesta, kannattaa löydökset tietysti aina jakaa mahdollisimman laajalti myös sisäisesti! Esimerkiksi myynti löytää varmasti jutunjuurta asiakkaiden kanssa viestinnän tutkimuksien löydöksistä.

nSightista saat apuja myös viestinnällisiin tutkimuksiin

Meillä nSightilla on runsaasti kokemusta myös näistä puhtaasti viestinnällisiin ja sisällöntuotannollisiin tarkoituksiin toteutetuista tutkimuksista. Ja hyvä huomioida, että tarvittaessa pystymme tuomaan tiimiin myös viestinnän ja sisällöntuotannon ammattilaisia verkostostamme. Saat meiltä halutessasi siis apua myös viestinnän suunnitteluun, kirjoittamiseen tai vaikka mediakontaktointiin! Otathan yhteyttä, jos tutkimuksen viestinnälliset mahdollisuudet alkoivat kutkuttaa!