Virtuaalisten myymälätutkimusten uusi aalto – tukea kuluttajien päätöksenteon selvittämiseen

Haluaisitko enemmän ymmärrystä kuluttajien ostokäyttäytymisestä ja asiointikokemuksesta tuotekategoriassasi sekä kilpailutilanteesta? Oletko tuomassa markkinoille uutta tuotetta tai pakkausta ja haluaisit testata sen erottuvuutta ja houkuttelevuutta aidolta tuntuvassa myymäläympäristössä? Onko tuotteesi sijoittelu optimaalinen vai voitaisiinko myyntejä vauhdittaa sijoittelua tai asiointikokemusta parantamalla? Virtuaalisten myymälätutkimusten kautta saadaan luotettavaa, kuluttajien ostokäyttäytymistä mallintavaa ymmärrystä päätöksentekoon, ja siten näkemystä tuotteiden, hyllysijoittelun ja asiakaskokemuksen optimointiin myynnin vahvistamiseksi.

Kaisa Sipilä 5.12.2023 4 min lukuaika

Erilaisiin tutkimusmenetelmiin nojaavat Shopper-tutkimukset keskittyvät myymälässä tapahtuvan ostokäyttäytymisen ymmärtämiseen ja ennustamiseen, joka on tutkimusaiheena haastava. Kuluttajien päätöksenteko on tyypillisesti moniulotteista, kompleksista ja usein jopa epärationaalista.

Shopper-tutkimuksiin lukeutuvat virtuaaliset myymälätutkimukset tarjoavatkin käytännöllisen, behavioraaliseen dataan perustuvan ja helposti tulkittavan lähestymistavan aiheeseen, jonka kanssa päätöksentekijät ovat kipuilleet jo pitkään. Siinä missä immersiiviset teknologiat (VR, MR, AR) tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia alalla jos toisella, teknologinen kehitys näkyy myös virtuaalisissa tutkimusmenetelmissä – tehden niistä laadukkaampia ja helppokäyttöisempiä, mutta myös kustannuksiltaan kevyempiä. Virtuaalisissa myymälätutkimuksissa vastaajat pääsevät tekemään valintoja realistisessa, todellista ostotilannetta jäljittelevässä myymäläympäristössä, ja vastaajien päätöksentekoa päästään tarkastelemaan heti tuoreeltaan sekä erillisten suorien kysymysten että erilaisten käyttäytymismetriikoiden avulla. Myyntianalyyseissa päästään kiinni jopa tuotetason myyntimääriin, ostoskorin kokoon ja paljon muuhun.

Virtuaaliset myymälätutkimukset taipuvat monenlaisiin tavoitteisiin

Virtuaaliset myymälätutkimukset ovat monipuolinen, dynaaminen ja ketterä tutkimusmenetelmä, joka taipuu monenlaisiin tutkimustavoitteisiin. Ne soveltuvat erinomaisesti etenkin skenaariotestaukseen, eli kun halutaan ymmärtää esimerkiksi hyllyjärjestyksessä, pakkauksessa tai tuoteportfoliossa tapahtuvien muutosten mahdollisia vaikutuksia myynteihin tai kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Lisäksi menetelmää voidaan hyödyntää myös myymälämarkkinoinnin optimointiin tutkimalla, miten kuluttajat reagoivat esimerkiksi tarjouksiin, alennuksiin tai muuhun mainontaan virtuaaliympäristössä.

Virtuaaliset myymälätutkimukset ovat myös erinomainen keino nykytilanteen selvittämiseen, esimerkiksi asiakaskokemuksen suhteen, mutta menetelmää voidaan hyödyntää myös laajemmin kuluttajien osto- ja substituutiokäyttäytymisen mallintamiseen. Suurin hyöty virtuaalisesta myymälätutkimuksesta saadaankin, kun yhdistetään siitä saatu ymmärrys muiden tutkimusmenetelmien kanssa. Näin varmistetaan kattava käsitys kuluttajien ostokäyttäytymisestä ja motiivitekijöistä – myös myymälän ulkopuolella.

Tyypillisiä tutkimuskysymyksiä virtuaalisissa myymälätutkimuksissa ovat muun muassa:

  • Miten asiakkaat kokevat asioinnin ja navigoinnin hyllyllä? Onko hyllyn logiikka järkevä verrattuna kuluttajien tyypilliseen päätöksentekoon ja tuotevalintoihin?
  • Ovatko tuotteemme helposti löydettävissä? Miten löydettävyys suhteutuu keskeisiin kilpailijoihimme?
  • Mikä hyllyjärjestys optimoi brändimme myynnin? Entä kategorian kasvun?
  • Millainen vaikutus hyllyjärjestyksen vaihdolla olisi myyntiin tai asiointikokemukseen?
  • Mitä tapahtuu tuotteemme x myynneille, jos tuomme tuotteen y hyllyyn? Mihin suuntaan brändisubstituutio liikkuu?
  • Miltä kuluttajien substituutiokäyttäytyminen näyttää kategoriassa?
  • Miten uudet pakkausdesignit suoriutuvat hyllyllä? Kumpi uusista vaihtoehdoista erottuu ja houkuttelee paremmin suhteessa kilpailijoihin?

Virtuaalisten myymälätutkimusten keskeiset hyödyt liittyvät parempaan ennustettavuuteen

Virtuaaliset myymälätutkimukset tarjoavat parhaimmillaan ketterän, iteratiivisen ja kustannustehokkaan riskienhallintakeinon portfolion kehitystyön tueksi – näkemyksen siitä, miten kuluttajat todennäköisesti reagoisivat muutokseen ja toisaalta minkälaisia muita kasvun ajureita voidaan tunnistaa. Kvantitatiivinen tiedonkeruu markkinatilannetta edustavalla otoksella ja realistinen ostosympäristö mahdollistavat tulosten paremman luotettavuuden ja ennustuskyvyn. Verrattuna laadullisiin myymälätutkimuksiin, kuten hyllyhaastatteluihin tai havainnointiin, virtuaaliset myymälätutkimukset tarjoavat lisäksi tarkempaa käyttäytymismetriikkaa kategoriasta, kuin myös laajemman otoksen myötä tulosten paremman yleistettävyyden.

Virtuaaliset myymälätutkimukset tarjoavat dynaamisen alustan sekä valmistajille että vähittäiskaupoille ymmärtää kuluttajia, mukauttaa nykyistä tekemistä tai kokeilla uutta, ja sitä myöten pysyä kilpailukykyisenä tässä jatkuvasti muuttuvassa markkinassa.

Haluaisitko kuulla lisää?

Virtuaaliset myymälätutkimukset ja niiden tarjoamat mahdollisuudet aukeavat parhaiten konkreettisten esimerkkien kautta, joita esittelemme mieluusti. Ota yhteyttä niin kerromme lisää! 😊