Kasvupolkuja etsimässä – nSight yrityskauppojen tukena  

Liiketoiminnan kasvun etsimisessä on monenlaisia keinoja. Nykyasiakkuuksien kasvattaminen, uusien asiakkaiden tavoittaminen ja tarjooman laajentaminen ovat usein yrityksen nykytoiminnasta ponnistavia kasvun muotoja. Orgaaniset keinot eivät aina tuo riittävää kasvua vaan niiden rinnalle tarvitaan yritysostoja.

Seppo Roponen 11.10.2023 2 min lukuaika

Etsittäessä kasvua yritysostojen kautta, nousevat erilaiset yritysanalyysit merkittävään asemaan. Yritysanalyyseja käytetään kiinnostavien markkina-alueiden ja potentiaalisten toimialojen haravoinnissa, kun tutkaillaan ostokohteita. Niitä tehdään myös uppouduttaessa syvemmin potentiaalisimpien yritysten toimintaan ja tulevaisuudennäkymiin. Yritysanalyysit auttavat niin ikään kauppahinnan määrityksessä ja kaupan ehtojen asettamisessa. 

Yritysanalyysien toteuttamisessa kannattaa luottaa ammattilaisten apuun. He hallitsevat lähdeaineistojen käytön ja pystyvät perkaamaan suuriakin yritysmassoja nopeasti ja tehokkaasti. He tunnistavat kiinnostavimmat yritykset, pystyvät arvioimaan niiden tulevaisuudennäkymiä ja peilaamaan yritysten sopivuutta portfolioon. Yritysanalyysin ammattilainen osaa kiteyttää merkityksellisen tiedon ja dokumentoida sen yrityspäättäjille sopivalla tavalla.   

Erilaisen datan mylläyksen ohella analyysiosaamiseen kuuluu haastattelutaito. Konsultit voivat kerätä kiinnostavista yrityksistä lisätietoja haastattelemalla yrityksen päättäjiä. Toisinaan taas kohdeyrityksen asiakaskunnan haastattelu saattaa osoittautua vähintään yhtä tärkeäksi kuin sisäinen haastattelu.  

Kokeneet konsultit tiimeineen pystyvät toimimaan yritysten analysoinnin lisäksi M&A-prosessien tukena myös esimerkiksi due diligence-vaiheessa. Tuossa vaiheessa on arvokasta luoda lisää ymmärrystä kohdeyrityksen markkina-asemasta, brändin tunnettuudesta ja kilpailukyvystä, tarjooman kiinnostavuudesta ja asiakkaiden kokemasta arvosta ja joissain tilanteissa esimerkiksi avainhenkilöiden merkityksestä asiakkuuksien ylläpidossa.   

nSightin asiantuntijat ovat olleet 2020-luvulla pohjustamassa monia yrityskauppoja niin Suomessa kuin Suomen rajojen ulkopuolella. Näiden kauppojen avulla on luotu merkittävää kasvua. Emme kerro asiakkaittemme toteuttamista kaupoista tai niiden yksityiskohdista yhtään enempää. Mutta vakuutamme, että nSightilaiset ovat oleellisen asialla.

Onko aihe yrityksen kannalta ajankohtainen ja kiinnostava? Ota yhteyttä, niin pohditaan miten voisimme olla avuksi!