nSight tiimi vahvistui jälleen!

Kaksi kokenutta ja arvostettua tutkimuksen, liiketoiminnan kehittämisen ja konsultoinnin ammattilaista, Tommi ja Heidi, tulivat mukaan tutkimus- ja konsultointiyritys nSightin tiimiin.

Anna Sirkiä 18.11.2022 3 min lukuaika

Tommi Pelkonen on työskennellyt yli 25 vuotta Suomessa, Amsterdamissa ja Budapestissa mm. Googlen, SEKIn, Finpron, Franticin ja Satama Interactiven strategiajohdon, brändikehityksen, markkinoinnin, myynnin ja digitransformaation neuvonantajana ja konsulttina. Viimeiset kolme vuotta Tommi työskenteli Salomaa-yhtiöiden kaupallistamisen konsulttiyrityksen yhtenä perustajista ja vanhempana konsulttina.

”nSightissa minut vakuutti erityisesti koko yrityksen monipuolinen, poikkitieteellinen ja laaja-alainen osaaminen ja innostava ihmisyyttä korostava kulttuuri. Tutkimustyössä kiteyttäminen on ihan ydinasia ja tämä tiimi todellakin osaa paneutua kaupallisuuden ydinasioihin. Ihmisymmärrys on juuri se asia, millä kaupallinen menestys luodaan tässä turbulentissa markkinatilanteessa ja nSightin tiimi osaa selvittää sen mitä asiakkaat tarvitsevat”, perustelee Tommi Pelkonen liittymistään nSightin tiimiin.

Kvalitatiivisen tutkimuksen huippuosaaja Heidi Vidgren on työskennellyt 20 vuotta monipuolissa tehtävissä vastaten tutkimusprojekteista eri toimialoille Suomessa ja kansainvälisesti sekä kuluttaja- että yritysasiakaskohderyhmissä. Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen tutkimuksen ja osallistamisen keinoin, teknologiaa hyödyntäen ovat Heidin syväosaamista. Heidi tuli nSightiin markkinointiteknologia-alan palveluyritys Avidlysta jossa hän vastasi tutkimukseen ja asiakasymmärrykseen liittyvistä palveluista.

”Hain urallani sellaista tiimiä, jossa voin sekä kehittyä että kehittää menetelmäosaamista ja tutkimustiedon hyödyntämistä. nSightin kohdalla minut vakuutti kaupallisen osaamisen kytkeytyminen saumattomasti syvään menetelmäosaamiseen laadullisessa ja määrällisissä tutkimusmenetelmissä sekä kovassa numeerisessa mallintamistyössä. nSightin monipuolinen tiimi ja työskentelymalli takaavat sen, että tieto muuttuu yritysten arjessa konkreettisiksi liiketoimintaa kehittäviksi toimenpiteiksi.” avaa Heidi tarkemmin omia ajatuksiaan siirtyä nSightiin.

nSight tavoittelee vakaata ja kannattavaa kasvua markkinoiden murroksen ja haastavan taloustilanteen keskellä. Kulutuskäyttäytyminen ja yritysten välinen ostaminen muuntuu tällä hetkellä merkittävästi digitalisaation ja tämän vuosikymmenen alkua leimanneiden globaalisen kriisien myötä. ”Syvempi asiakasymmärrys kytkettynä suoraviivaisesti kaupalliseen kehittämiseen ja uusin markkinamahdollisuuksiin tarttumiseen on se, mikä parantaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä. Haluamme työllämme vaikuttaa tämän osaamisen kasvuun Suomessa”, vakuuttavat Tommi ja Heidi uusina nSightlaisina.

”nSightin olemassaolon perusajatuksena on auttaa asiakkaitamme tekemään parempia päätöksiä parempaan markkina- ja asiakasymmärrykseen perustuen. Maailma muuttuu poikkeuksellisen kovaa vauhtia ja nyt jos koska on tärkeää ymmärtää muutosta oman kohderyhmän ajattelussa, odotuksissa ja päätöksenteossa ja siten tunnistaa kasvumahdollisuuksia. Tommin ja Heidin osaaminen tässä on erinomaisen hyvä lisä ja vahvistaa tiimiämme entisestään. Toki taantuma pohdituttaa, mutta tämän kahden vuoden kokemuksella uskallan sanoa nSightin osaamisen ja toimintatavan erottuvan markkinassa edukseen ja siksi uskallamme investoida kasvuun”, nSightin toimitusjohtaja Anna Sirkiä sanoo.